bManager Fysiotherapie - Organiseer uw praktijk

Organiseer uw praktijk met bManager

Succesvolle Fysiopraktijken slagen erin om tijdig in te spelen op de gewijzigde maatschappelijke ontwikkelingen waarin patiënten en medewerkers de belangrijkste spelers zijn.

Wat is bManager?

bManager is een integrale management applicatie voor het organiseren, besturen, verbeteren en compliant zijn van fysiopraktijken.

bManager organiseert, bewaakt en controleert alle kritieke bedrijfsprocessen, signaleert afwijkingen en maakt gebruik van de Lean/ PDCA methodiek om verbeteringen te initiëren en de realisatie ervan te monitoren. Veel fysiotherapie specifieke branche ‘content’ is als standaard in het systeem beschikbaar (HKZ, SKF, Organigram, Branchemodel, etc.) en is gekoppeld aan de bedrijfsprocessen.

bManager is ontwikkeld door Hooverkamp, een ervaren ICT-leverancier binnen de Nederlandse Gezondheidszorg (o.a. ziekenhuizen). In nauwe samenwerking met Amplio Care is er invulling gegeven aan een specifieke oplossing voor de Fysiotherapie branche.

bManager op een laptop

Wat levert bManager jouw praktijk op?

Met bManager kunt u uw fysiopraktijk efficiënter organiseren, besturen en verbeteren.

bManager op een tablet

Een efficiëntere organisatie leidt ertoe dat kansen beter benut worden, risico’s beheersbaar blijven en de omgeving wordt gemanaged. Er is altijd real-time informatie beschikbaar over alle thema’s die voor de bedrijfsvoering van uw fysiotherapie praktijk relevant zijn en stelt de gebruiker instaat om hier actief op te sturen door middel van het uitzetten van verbeteracties.

Welke thema's

Met bManager kunt u uw fysiopraktijk efficiënter organiseren, besturen en verbeteren.

bManager Fysiotherapie - Organiseer uw praktijk
Quality management

Continue verbeteren producten/ diensten, processen en organisatie

Business Process Modelling

Bedrijfsprocessen optimaliseren en borgen

Compliancy

Wet- en regelgeving en de lasten van certificering

Risk management

Kansen benutten maar gelijktijdig ook risico’s beheersen

Performance management

Strategische doelstellingen met kritische succesfactoren en KPI’s meetbaar maken

Reputatie management

Reputatie als instrument om klanten, medewerkers en investeerders te vinden en te binden.

Wat bManager uniek maakt

Met bManager kunt u uw fysiopraktijk efficiënter organiseren, besturen en verbeteren.

Geïntegreerde management applicatie
Specifieke branche content
Bedrijfsvoering optimaliseren
Eenvoudig, snel, modulair op te schalen